(+420) 412 384 013 ; (+420) 737 268 830 info@meditravel.cz

Kdo jsme?

Jsme společnost, která se primárně zabývá postgraduálním vzděláváním zdravotníků (privátních lékařů a stomatologů) v ČR a na Slovensku.

Rádi bychom Vám představili naši komplexní nabídku jedinečných vzdělávacích pobytů, které pořádáme po celém světě i v ČR. Součástí každého našeho pobytu je vždy odborný průvodce znalý místních poměrů, a to v „turistickém“ významu slova i pohledem „zdravotnického systému“ dané země.

Hlavním cílem našich pobytů je poznávání profesních podmínek a zkušenosti kolegů zdravotníků (lékařů a stomatologů) v jiných částech světa. Pouze s námi si vyslechnete zajímavá odborná sdělení či nahlédnete přímo do zdravotních či stomatologických praxí v jiných zemích – a to vše aniž bychom ochudili účastníky o cestovatelský, poznávací a relaxační „rozměr“ dané destinace.

V neposlední řadě zprostředkujeme informace o systému financování zdravotní péče v té které zemi, často jako důkaz globální ekonomické funkčnosti nadstandardní péče a „přímých plateb“ (což je pro našince obvykle velikou inspirací). Při našich cestách však vždy zbývá dostatek prostoru pro relaxaci, sport či prohlídku místních pamětihodností.Ostatně o tom se můžete sami přesvědčit v sekci Jak bylo…

Po návratu domů obdržíte poštou materiály (cca do 14 dnů) dokumentující odbornou i poznávací část pobytu. Součástí je i několik vzpomínkových fotogafií a fotoarchiv na CD ZDARMA.

Machu Piccu

Vzdělávacím pobytům pro lékaře se věnujeme od roku 2001 a v roce 2016 jsme uskutečnili již pobyt s pořadovým číslem 200 !!!

Vyzkoušejte – proč jsme tak oblíbení! 🙂

CHCI INFORMACE O VZDĚLÁVACÍCH POBYTECH

CHCI INFORMACE O VZDĚLÁVACÍCH POBYTECH

Získejte nejnovější informace do e-mailu, anebo tištěný katalog zdarma na vyžádání. 

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This