(+420) 412 384 013 ; (+420) 737 268 830 info@meditravel.cz

Smluvní podmínky

Obchodní podmínky Meditravel

Při Vzdělávacím pobytu zajišťuje Meditravel přímo (osobně) vzdělávací službu, tedy vzdělávací náplň pobytu. Zbylou součást Vzdělávacího pobytu, tedy Cestovní službu, zajišťuje Meditravel zprostředkovaně:
Cestovní službu zajišťuje vždy cestovní kancelář (CK).
Meditravel v této oblasti spolupracuje pouze s renomovanými CK, které poskytují záruky kvality a splňují veškeré zákonné požadavky kladené na CK (pojištění proti úpadku, koncese, …). Cestovní služba (a z ní vyplývající vztahy s Klientem) se proto řídí též „Smluvními podmínkami“ příslušné CK.

CK Fischer http://www.fischer.cz/podminky/pojistne-podminky
CK Čedok
http://www.cedok.cz/obchodni-podminky/
CK ESO travel 
 http://www.esotravel.cz/informace/cestovni-informace/
CK Siam Travel https://www.siamtravel.cz/pojisteni

Zdravotní pojištění a pojištění storna

Nedílnou součástí Vzdělávacího pobytu je (zpravidla i) cestovní pojištění a pojištění storna.
Tato pojištění jsou Klientovi přiúčtována oddělené v doplatkové faktuře. Podmínky těchto pojištění nalezne Klient zpravidla ve „Smluvních podmínkách“ příslušné CK.
Pojištění storna je obecně vždy se spoluúčastí, která se pohybuje (zpravidla) ve výši 20 % z celkové ceny Cestovní služby, přičemž ve všech případech je minimální spoluúčast 2000 Kč.

 

CHCI INFORMACE O VZDĚLÁVACÍCH POBYTECH

CHCI INFORMACE O VZDĚLÁVACÍCH POBYTECH

Získejte nejnovější informace do e-mailu, anebo tištěný katalog zdarma na vyžádání. 

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This