(+420) 412 384 013 ; (+420) 737 268 830 info@meditravel.cz

Smluvní podmínky

Zdravotnický vzdělávací institut (dále jen ‚ZVI‘) není cestovní kanceláří. Při vzdělávacích pobytech proto ZVI zajišťuje a je přímo zodpovědný především za vzdělávací náplň pobytu (odborné přednášky, konference, semináře, exkurze místních zdravotnických zařízení, …). Zbylou součást vzdělávacího pobytu, tedy cestovní službu (přepravu, ubytování a služby cestovního delegáta) ZVI pouze zprostředkovává, fakticky ji vždy zajišťuje cestovní kancelář (CK), která zodpovídá klientům za veškeré „cestovní“ služby .

ZVI v této oblasti spolupracuje pouze s renomovanými a spolehlivými CK, jež skýtají záruky kvality a splňují veškeré zákonné požadavky kladené na CK (pojištění proti úpadku, licence,…). Cestovní služba a z ní vyplývající vztahy s klientem se proto řídí příslušnými všeobecnými smluvními podmínkami příslušné CK (seznam níže).

Zdravotní pojištění a připojištění proti stornu

Nedílnou součástí platby za vzdělávací pobyt je zdravotní pojištění a připojištění proti stornu (kromě pobytů, kde není pojištění uvedeno, např. lyžování v Itálii či Rakousku). Toto pojištění a připojištění je fakturováno zvlášť v tzv. doplatkové faktuře. Podmínky pojištění naleznete ve „Smluvních podmínkách“ každé níže uvedené CK.

Připojištění proti stornu je obecně vždy se spoluúčastí, která se pohybuje v rozmezí 20 – 30% z celkové fakturované částky, přičemž ve všech případech je minimální storno poplatek 1.500 Kč (+ cena pojistného) a to i u pobytů, kde si pojistku zajišťuje sám klient. Konkrétní výše plnění se odvíjí od skutečné pojistné události.

CK Fischer http://www.fischer.cz/podminky/pojistne-podminky
CK Čedok
http://www.cedok.cz/obchodni-podminky/
CK ESO travel 
 http://www.esotravel.cz/informace/cestovni-informace/
CK Siam Travel http://www.siamtravel.cz/cz/vseobecne_podminky.html
CK Metatour https://www.dovolena-metatour.cz/dokumenty/

 

 

CHCI INFORMACE O VZDĚLÁVACÍCH POBYTECH

CHCI INFORMACE O VZDĚLÁVACÍCH POBYTECH

Získejte nejnovější informace do e-mailu, anebo tištěný katalog zdarma na vyžádání. 

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This