(+420) 412 384 013 ; (+420) 737 268 830 info@meditravel.cz

ETIOPIE (2017)

Termín: 01.11.2017 — 13.11.2017

Náš Tip

Naše mínění

V Africe naleznete nejen úchvatné přírodní scenérie a divokou zvěř, Afrika je i kolébkou naší civilizace a kultury. Právě taková je i Etiopie. Její historie sahá až do doby před více než třemi miliony let, kdy se zde procházeli jedni z našich prvních předků. Unikátní jsou chrámy vytesané ve skále a mnoho dalších památek, které zde zanechaly předchozí civilizace.  Etiopie má však ještě jeden unikát. Je jen málo míst na světě, kde se čas zastavil. Na jihu Etiopie tomu tak ještě je. Žijí zde unikátní kmeny s vlastními zvyky, celními právy, starobylými řemesly a ohromujícím počtem 85 jazyků s více než 200 dialekty.

Cena

Doprovod99990
Školné s pobytem109990
Letištní taxy, palivové a ostatní poplatky (k 30. 9. 2016 - může se měnit)15990
Příplatek za jednolůžkový pokoj21990
Parkovné - GO parking1190

 

POPIS POBYTU

ODBORNÁ NÁPLŇ

 1. Přednáška na aktuální téma I
 2. Aktuální problematika místního zdravotnictví
 3. Odborný diskusní seminář na místní klinice
 4. Zdravotní systém a financování místního zdravotnictví

Program pobytu

 1. den: Praha (Vídeň) – Addis Ababa

Ráno odlet z Prahy (Vídně) do etiopské Addis Ababy s přestupem. Večer přílet do Addis Ababy, přivítání na letišti a transfer do hotelu Jupiter 5* (www.jupiterinternationalhotel.com). Nocleh v hotelu se snídaní.

 

 1. den: Addis Ababa – Axum

Po snídani transfer na letiště, odlet do města Axum. Starobylý Axum leží v blízkosti eritrejské hranice v srdci bývalé Axumitské říše, která zažívala dobu největšího rozkvětu koncem 7. soletí. Axum je proslaven zejména obřími obelisky (náhrobky), které se nacházejí v severovýchodníčásti města. Celé město je ale fascinující směsí antických památek, krypt, ruin a paláců, které jsou dodnes velkou záhadou, jež nám zanechala starobylá civilizace. V rámci prohlídky města navštívíte obelisky, archeologické muzeum, palác a lázně královny ze Sáby, které dodnes zásobují město vodou. Uvidíte kamenný monument Ezana se slavným nápisem, hrobku krále Kaleba a krále Bazena. Navštívíte také Baziliku Panny Marie Sionské, která je pokládána za místo, kde je uložena Archa úmluvy a která je srdcem duchovní etiopské ortodoxní církve. Vstup do baziliky je bohužel povolen pouze mužům a do samotné kaple, kde je uschována Archa úmluvy, může vstoupit pouze speciálně vybraný mnich, který je ustanoven opatrovníkem Archy. Oběd v místní restauraci. Večeře a nocleh v hotelu Sabean International Hotel 4* (www.sabeanhotel.com).

 

 1. den: Axum – Lalibela

Po snídani transfer na letiště a odlet do města Lalibela, která je považována za světovou raritu křesťanské architektury. Nachází se zde jedenáct úchvatných monolitních skalních chrámů z 12. století, které jsou právem považovány za „osmý div světa“ a jsou pod ochranou UNESCO. Prohlídka skalních chrámů. Začnete v severozápadní části města, kde se nachází chrámy Bet Medhane Alem, Bet Maryam, Bet Meskel, Bet Danaghel, Bet Mikael a Bet Golgotu (vstup umožněn pouze mužům). Oběd v restauraci Ben Abeba, která nabízí úžasný výhled na okolní krajinu. Po obědě přesun do jihovýchodní části města, kde navštívíte chrámy Bet Gabriel & Rufael, Bet Merkorios, Bet Amanual a Bet Abba Libanos. Prohlídku zakončíte návštěvou nejznámějšího z místních kostelů – Bet Giyorgis, postaveného na počest patrona Etiopie – svatého Jiřího. Večeře a nocleh v hotelu Maribela Hotel 5* (http://hotelmaribela.com).

 

 1. den: Lalibela – Gondar

Po snídani transfer na letiště a odlet do města Gondar. Ten proslul zejména díky impozantnímu hradu z 16. století a nádherně vyzdobeným kostelem Debre Birhan Selassie. Kromě těchto pamětihodností navštívíte královské zahrady a bazén Fasilidas, který je dodnes využíván k místním tradičním oslavám „Timket“. Uvidíte také palác Ras Gimb a místní muzeum. Oběd v restauraci Four Sisters. Večeře a nocleh v hotelu Goha 4* (http://gohahotel.com).

 

 1. den: Gondar – Bahir Dar – Modrý Nil na Modrém Nilu

Snídaně, odjezd směrem na jih do města Bahir Dar, které je rušným obchodním centrem vystavěným na jižním břehu jezera Tana – největší vodní plochy Etiopie a oficiálního pramene Modrého Nilu. Cesta do Bahir Dar trvá cca 3 hodiny a nabízí úžasné pohledy na místní vesničky a kulturu kmene Amhara, žijícího v této oblasti. Oběd v místní restauraci. Po obědě nenáročný pěší výlet v okolí vodopádů na Modrém Nilu. Během procházky se seznámíte i s životem místních obyvatel. Po skončení procházky lodní přejezd Modrého Nilu a transfer do Bahir Dar. Večeře a nocleh v hotelu AbayMinch Lodge 4* (http://abayminchlodge.com).

 

 1. den: Bahir Dar – jezero Tana – ArbaMinch

Po snídani výlet lodí po jezeře Tana. Na ostrovech a poloostrovech jezera jsou skryté úžasné starověké kláštery. Navštívíte poloostrov Zege, kde se nachází kláštery Azuwa Maryam a Ura Kidane Mehret. Po prohlídce klášterů budete pokračovat k místu, kde z jezera Tana vytéká Modrý Nil. Tady často odpočívají hroši, které při trošce štěstí uvidíte. Oběd v místní restauraci. Po obědě transfer na letiště a odlet do města Arba Minch s přestupem v Addis Ababě. Arba Minch je ideálním výchozím bodem pro poznávání tradičních kmenů žijících v údolí řeky Omo. Tato část Etiopie je domovem mnoha rozmanitch a fascinujících národů a kultur. Po příletu do Arba Minch večeře a nocleh v hotelu Paradise Lodge 4* (http://www.paradiselodgeethiopia.com).

 

 1. den: ArbaMinch – jezero Chamo – Turmi

Po snídani odjezd k jezeru Chamo, které je součástí NP Nechisar. Jezero je domovem krokodýlů a hrochů, které budete moci pozorovat během plavby po jezeře. Navštívíte také tzv. „Krokodýlí trh“, který získal svou přezdívku právě díky velké populaci těchto zvířat, jimž je tato oblast domovem. Oběd v místní restauraci. Odpoledne odjezd do Turmi. Cesta vede venkovskou oblastí přes místní domorodé vesničky Konso, Tsemaj a Benna. Navečer příjezd do Turmi, domova kmene Hamer. Lidé kmene Hamer jsou v místním jazyce také nazýváni Evangadi. Budete-li mít štěstí, uvidíte večer tradiční tance „Evangadi“ (vstup není v ceně). Večeře a nocleh v hotelu Buska Lodge 4* (http://buskalodge.com).

 

 1. den: Turmi – poznávání tradičních kmenů

Po snídani odjezd do Omorate, kde se na tradičních loďkách přepravíte přes řeku Omo. Setkáte se s příslušníky pasteveckého kmene Dassenech a seznámíte se s jejich životem. Oběd v místní restauraci. Po obědě návštěva vesnice Hamer. Kmen Hamer je znám jako jeden z nejvíce přátelských kmenů žijících v údolí Omo. Ženy tohoto kmene snadno poznáte podle jejich vlasů spletených do prstýnků za pomoci bláta a másla. Budete-li mít štěstí, zúčastníte se také tradičního hamerského obřadu „Skákání býků“ (vstup není v ceně). Tento obřad probíhá nepravidelně, proto nelze jeho konání garantovat. Večeře a nocleh v hotelu Buska Lodge 4*.

 

 1. den: Turmi – Jinka

Po snídani odjezd do města Jinka. Cesta vás povede přes městečka Dimeka a Key Afar. Návštěva tržiště, poté oběd. Odpoledne návštěva muzea South Omo & Research Center, kde se dozvíte více a o místních kmenech a jejich tradičních kulturách. Poté procházka po okolních kopcích se zastávkou ve vesničce Ari. Zde vám místní obyvatelé ukáží například tradiční kovářské práce a také vás seznámí s postupem při destilaci místního „ginu“ zvaného Asareki. Večeře a nocleh v hotelu Eco Omo Lodge 3*+ (http://www.eco-omo.com).

 

 1. den: Jinka – NP Mago – Konso

Po snídani odjezd přes území NP Mago do místní vesničky, kde žije kmen Mursi, známý díky ozdobám ve spodním rtu a ušních lalůčcích. Ženy kmene Mursi si nařezávají spodní ret a postupně jej natahují tak, aby se udělalo místo pro vložení dřevěného disku. Čím větší pak takový disk je, tím stoupá vážnost ženy, což se projevuje také vyšší cenou takové nevěsty. Muži, bojovníci Mursi, si pak na pažích zaznamenávají hlubokými zářezy ve tvaru půlměsíce každého nepřítele, kterého zabili v bitvě. Oběd v místní restauraci. Odpoledne pokračování cesty do Konso. Večeře a nocleh v hotelu Kanta Lodge 4*.

 

 1. den: Konso – Arba Minch

Po snídani návštěva vesničky kmene Konso. Lidé Konso již po staletí obdělávají svá terasovitá políčka ve strmých svazích a jsou známí stavěním tajuplných dřevěných totemů, známých pod názvem „waka“, které se tyčí se nad hroby mrtvých hrdinů. Prohlédnete si také místní muzeum, kde se nachází úžasná sbírka soch „wa kas“. Pokud čas dovolí, zastavíte v „Přírodním New Yorku“ – u kamenných útvarů, které architekturu NewYorku připomínají. Odtud také pramení název tohoto přírodního unikátu. Pokračování cesty do Arba Minch. Další zastávka ve vesnici kmene Dorze. Lidé Dorze žijí v typických bambusových domech, které jsou až 12 m vysoké a připomínají včelí úly. Seznámíte se s každodenním životem tohoto kmene, který se proslavil také tím, že produkuje tu nejjemnější bavlnu. Večeře, nocleh v hotelu Paradise Lodge 4*.

 

 1. den: ArbaMinch – Addis Ababa – odlet do Prahy (Vídně)

Po snídani transfer na letiště a odlet zpět do Addis Ababy, hlavního města Etiopie, ležícího v nadmořské výšce 2.320 m. Dnes v této moderní metropoli žije cca 5 milionů obyvatel a město se dál rychle rozrůstá. Addis Ababa je také prvním městem východní Afriky, kde bylo vystavěno metro. Po příletu do města oběd v restauraci Lucy, která leží hned vedle Národního muzea. Prohlídku Addis Ababy začnete výhledem z hory Entoto. Část Entoto, která je dnes částí Addis Ababy, byla v minulosti hlavním městem země. Užijete si krásný panoramatický výhled na město, na vzduchu provoněném okolním eukalyptovým lesem. Návštěva kostela Entoto Maryam a přilehlého muzea. Pak se vydáte dolů do centra Addis Ababy. Projedete okolo tržiště Shiro Meda, největšího městského tržiště specializovaného na prodej tradičních oděvů. Dále prohlídka etnografického muzea, které sídlí v budově bývalého paláce Haile Selassieho, jež byl etiopským císařem v letech 1.930 – 1.974. Zde se seznámíte s rozmanitými kulturami této země. Navštívíte samozřejmě také Národní muzeum, kde je uložen exponát fosílie hominida Lucy, nalezeného v roce 1.974. Ostatky Lucy jsou oficiálně nejstaršími dosud objevenými ostatky na Zemi. Blízko Národního muzea se nachází kostel Selassie (zvaný též kostel Svaté trojice), který je jedním z nejdůležitějších kostelů ve městě a je také místem posledního odpočinku Haile Selassieho. Prohlídku města zakončíte návštěvou tradičního tržiště Merkato, kde budete mít možnost zakoupit poslední suvenýry. O Merkatu se říká, že je nevětším africkým otevřeným trhem. Tradiční etiopská večeře s ukázkami tradiční hudby a tanců různých etiopských etnických skupin. Transfer na letiště a odlet do Prahy (Vídně) s přestupem.

 

 1. den: přílet do Prahy (Vídně)

Přílet do Prahy (Vídně).

Program okruhu se může mírně změnit v závislosti na okolnostech a místních specifikacích.

Cena zahrnuje

Letenku Praha – Addis Ababa – Praha a místní přelety, 10 noclehů v hotelech a lodžích 3*+* – 5* s plnou penzí (vyjma prvního dne, kde není večeře v ceně), veškeré transfery, dopravu v buse a terénním automobilu, českého i místního průvodce, všechen program a vstupy dle programu.

Cena nezahrnuje

Vstupní vízum do Etiopie (50 USD), večeře, cestovní pojištění, včetně připojištění proti stornu – 2.140 Kč, (pojištění je nedílnou součástí pobytu), spropitné, parkovné.

Letecké spojení, letenky a časy letů

Letenky, časy odletů a příletů, včetně veškerých pokynů k odletu Vám budou doručeny cca 7 dní před odletem. Veškeré informace rádi sdělíme kdykoliv před plánovaným odletem telefonicky, nebo e-mailem.

 

Další informace

Místní měnaBirr
Vstupní formalityTuristické vízum
OdletPraha (Vídeň)
Časový posun+ 1 hod.
Spolupráce s CKEso Travel

Objednat pobyt

Objednejte si úžasný pobyt ETIOPIE (2017) a prožijte skvělou dovolenou.
CHCI INFORMACE O VZDĚLÁVACÍCH POBYTECH

CHCI INFORMACE O VZDĚLÁVACÍCH POBYTECH

Získejte nejnovější informace do e-mailu, anebo tištěný katalog zdarma na vyžádání. 

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This