(+420) 412 384 013 ; (+420) 737 268 830 info@meditravel.cz

FRANCIE (2021)

Termín: 26.07.2021 — 01.08.2021

Naše mínění

Bretaň a Normandie patří k nejkrásnějším regionům pohodové Francie, přitom hlavně Bretaň je velmi svébytná a svou kulturou od zbytku země dost odlišná oblast. Krajina Bretaně Vás zajisté nadchne barevnými žulovými skalisky, vřesovišti, nekonečnými plážemi, romantickými rybářskými vesničkami a mohutným přílivem. Megalitické stavby (mj. slavný Carnac s řadami menhirů), keltská kultura, opuštěná opatství, farní okrsky s kalváriemi, románské a gotické katedrály, středověké hradby, přístavy a hrázděné domky, rozbouřený Atlantik, středověké městečko St-Malo. Normandie nám nabídne klenot architektury – Mont St-Michel, bílé křídové útesy a město Rouen, kde byla upálena Jana z Arku.

Na závěr se zastavíme v Paříži, kde máme možnost poobědvat na Seině.

Doprovod29990
Školné s pobytem33990
Letištní taxy a palivové poplatky (k 31. 5. 2021 - může se měnit)7990
Příplatek za jednolůžkový pokoj10490
Příplatek za 6 večeří5690
Plavba po Seině s obědem1990

Celková cena s letištními poplatky je pro doprovod 37.980 Kč, pro školné 41.980 Kč (nezahrnuje ostatní příplatky).  Změna programu i cen vyhrazena – v závislosti na okolnostech, místních specifikacích a počtu účastníků.

Na co se můžete těšit

Středověká města, památky i příroda

Divokým pobřežím až na Point du Raz

POPIS POBYTU

ODBORNÁ NÁPLŇ

  • Přednáška na aktuální téma I
  • Přednáška na aktuální téma II
  • Aktuální problematika místní stomatologie
  • Odborný diskusní seminář na místní klinice
  • Funkčnost a ekonomické principy místní stomatologie
  • Vzdělávací pobyt je registrován na Doctor´s Guide Congress Resource Centre ( docguide.com)

Trasa zájezdu

Paříž – Chartres – Rennes – Carnac – Pont Aven – Point du Raz – Locronan – Saint Malo – Mont St. Michel – Bayeux – Rouen – Paříž

Program pobytu

 

1. den

Odlet z Prahy do Paříže, odjezd do oblasti Rennes, cestou zastávka v Chartres k prohlídce velkolepé katedrály, ubytování v 4* hotelu.

2. den

Dopolední prohlídka města Rennes, středověkého města s řadou hrázděných domů, odjezd do Carnacu – prohlídka nejvýznamnějšího naleziště pravěkých památek na světě, mj. s třemi tisíci menhirů, krátký výlet na zajímavý poloostrov Quiberon s krátkou zastávkou ve stejnojmenném městečku v nejjižnější části, ubytování v 4* v oblasti.

3. den

Po odjezdu z hotelu zastávka v typicky bretaňském městečku s přístavem Port Louis. Další zastávka v Pont Aven – „město čtrnácti mlýnů a patnácti domů“, které v 19. století přitahovalo řadu umělců (P. Gauguin). Concarneau – prohlídka dalšího z typických městeček s jeho nejvýznamnější atrakcí – Ville Close – opevněné město. Odjezd do Quimperu – městečka s nádhernou bretaňskou atmosférou, proslaveného výrobou keramiky s řadou hrázděných domů „starého města“ a katedrálou, volno, ubytování v 4*.

4. den

Po snídani přejezd divokým členitým pobřežím k nejzápadnějšímu výběžku Point du Raz, až 80 metrů nad mořem s úchvatnou vyhlídkou na rozervané skály a bouřící moře, následně členitým pobřežím s řadou typických bretaňských městeček, mj. zastávka v Locronan – s elegantními renesančními domy s rozkošnou kaplí, kalvárií a kašnou, přejezd národním parkem d’Armorique k severnímu pobřeží Bretaně ubytování v 4* v oblasti.

5. den

Po snídani odjezd do Saint Malo, „města korzárů“, kterým město vděčí za největší rozvoj v průběhu 16.–17. století. Prohlídka města a hradu s řadou historických budov a opevnění, odpoledne odjezd k Mont St. Michel – prohlídka unikátního opevněného opatství, které je jedním ze symbolů Normandie, jehož vznik spadá až do 10. století, přejezd oblastí vylodění se zastávkou v Bayeux, s katedrálou Notre Dame proslavenou svou 70 metrů dlouhou tapiserií, odjezd na ubytování v 4* v oblasti.

6. den

Ráno odjezd do Paříže, krátká zastávka v Rouen – místě římské posádky i hlavního města Normandského vévodství, příjezd do Paříže, ubytování v 4*. V Paříži možnost obědu na Seině – 1.990 Kč (nebo poslední den dle letového řádu).

7. den

Po snídani odjezd do centra města k prohlídce dle dohody, volnu k nákupům, lodí po Seině s obědem (fakultativně, pokud neproběhla předcházející den). Odpoledne transfer na letiště a odlet do Prahy.

Letecké spojení, letenky a časy letů

Letenky, časy odletů a příletů, včetně veškerých pokynů k odletu Vám budou doručeny cca týden před odletem. Veškeré informace rádi sdělíme kdykoliv před plánovaným odletem telefonicky, nebo e-mailem.

Cena zahrnuje

Leteckou dopravu Praha – Paříž – Praha, dopravu luxusním klimatizovaným autokarem po celé trase zájezdu, 6 noclehů v hotelu 4* ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím a s kontinentální snídaní, průvodce, zákonné pojištění.

Cena nezahrnuje

Vstupy do památkových objektů, 6x večeři, spropitné, plavbu s obědem po Seině, cestovní pojištění včetně připojištění proti stornu (pojištění je nedílnou součástí pobytu), případné parkovné v Praze, nebo ubytování před či po odletu v Praze.

Další informace

Místní měnaEuro
Vstupní formalityBezvízový styk
Doba letu2 hodiny
Časový posun 0
Spolupráce s CKČedok

Objednat pobyt

Objednejte si úžasný pobyt FRANCIE (2021) a prožijte skvělou dovolenou.
CHCI INFORMACE O VZDĚLÁVACÍCH POBYTECH

CHCI INFORMACE O VZDĚLÁVACÍCH POBYTECH

Získejte nejnovější informace do e-mailu, anebo tištěný katalog zdarma na vyžádání. 

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This