(+420) 412 384 013 ; (+420) 737 268 830 info@meditravel.cz

IZRAEL (2018)

Termín: 23.10.2018 — 02.11.2018

Náš Tip

Naše mínění

Moderní stát Izrael, o jehož vznik usilovalo sionistické hnutí již od konce 19. století, se odvolává na biblickou myšlenku země izraelské, jejíž zaslíbení tvoří jeden z ústředních motivů judaismu po více než tři tisíce let. Izrael se nachází v západní Asii na pobřeží Středozemního moře. Jeho středem probíhá vápencová náhorní plošina, která se na východě svažuje k Mrtvému moři, na západě ke Středozemnímu moři a na jihu přechází v poušť Negev. Při našem putování po této krásné zemi navštívíme kromě Tel Avivu všechny taháky. Přes Haifu a Tiberias se podíváme do Nazarethu, Betléma i Jeruzalému. Zastavíme se u Mrtvého moře a v Eilatu spočineme na tři dny u Rudého moře. Pro zájemce je samozřejmě připraven i výlet do jordánské Petry.

Doprovod48990
Školné s pobytem55990
Letištní taxy a palivové poplatky (k 31. 5. 2018 - může se měnit)7990
Jednolůžkový pokoj19990
Výlet do Petry8990

Celková cena s letištními poplatky je pro doprovod 56.980 Kč, pro školné 63.980 Kč (nezahrnuje ostatní příplatky). Změna programu i cen vyhrazena – v závislosti na okolnostech, místních specifikacích a počtu účastníků.

Na co se můžete těšit

  1. Všechny perly Izraele
  2. Mrtvé i Rudé moře
  3. Skalní město Petra

POPIS POBYTU

ODBORNÁ NÁPLŇ

  • Přednáška na aktuální téma I
  • Aktuální problematika místního zdravotnictví
  • Odborný diskusní seminář na místní klinice
  • Zdravotní systém a financování místního zdravotnictví

Trasa zájezdu

Praha / Tel Aviv / Jaffa / Haifa / Akko / Tiberias / Nazareth / Beth Shean / Betlém / Jeruzalém / Massada / Ein Bokek / Eilat / Tel Aviv / Praha

1. den

PRAHA – TEL AVIV – JAFFA – HAIFA

Odlet do Tel Avivu. Následuje odjezd do Haify. Večeře. Nocleh v Haifě.

2. den

HAIFA – AKKO – TIBERIAS

Snídaně. Haifa je třetím největším izraelským městem a největším izraelským přístavem. Návštěva nádherných terasovitých zahrad a chrámu víry Bahá´i (Bahájská církev – v Haifě se nachází hlavní světové centrum této víry) v Haifě. Svatyně této víry s překrásnými perskými zahradami Vás přivede na myšlenku obdivuhodné náboženské tolerance, která tu navzdory tak rozdílným vírám existuje. Historie vyslovila poučení, že jen smír je řešením pro všechny, a tak se víra Bahá´i stala čtvrtou, oficiálně uznanou vírou v Izraeli. Panoramatický výhled z vrcholu hory Carmel. Odjezd do historického přístavu Akko, proslulého z dob křižáckých výprav. Prohlídka Akka. Kromě malebného přístavu Vás zde upoutá podzemní křižácké město. Odjezd do Tiberias, nocleh v Tiberias.

3. den

TIBERIAS – NAZARETH – BETH SHEAN – BETLÉM – JERUZALÉM

Snídaně. Tiberias leží na břehu Genezaretského jezera. Izraelci nazývají toto jezero Galilejským mořem, během tohoto zájezdu tedy budete mít možnost vidět 4 moře: Středozemní, Galilejské, Mrtvé a Rudé! Odjezd do Nazarethu. Návštěva baziliky Zvěstování Panny Marie (stojí na místě, kde archanděl Gabriel sdělil Marii, že porodí Ježíše) v Nazarethu a dalších významných míst tohoto města. Podle Nového zákona zde strávil Ježíš Kristus dětství a mládí, město je tedy významným křesťanským poutním místem. Nazareth byl také domovem Josefa s Marií. Odopoledne navštívíte Beth Shean, který je nejzachovalejším antickým městem v Izraeli. Přejezd z Beth Sheanu do Betléma, rodiště Ježíše Krista a izraelského krále Davida. V Betlémě Vás okouzlí chrám Narození Páně se známou betlémskou hvězdou. Každoročně se zde pořádají vánoční oslavy. Betlém leží 10 km jižně od Jeruzaléma, pro křesťany má nesmírný význam zásluhou narození Ježíše Krista. Odjezd do Jeruzaléma. Večeře. Nocleh v Jeruzalémě.

4. den

JERUZALÉM

Snídaně. Prohlídka Jeruzaléma (Olivetská hora, kostel Dominus Flevit, Getsemanská zahrada, chrám Národů, podzemní kostel s hrobem Panny Marie, Křížová cesta Via Dolorosa se 14 zastaveními, vrch Golgota, chrám Božího hrobu, zastávka u budovy izraelského parlamentu Knesset a u sedmiramenného svícnu, symbolu Izraele). Večeře, nocleh v Jeruzalémě.

5. den

JERUZALÉM

Snídaně. Prohlídka Jeruzaléma (Chrámová hora, Skalní dóm, Zeď nářků, hora Sión, největší synagoga světa, památník obětem holocaustu Yad Vashem, národní diamantové centrum). Do Zdi nářků, nejsvatějšího místa na naší planetě, budete moci vložit své přání. Tři velká náboženství (judaismus, křesťanství, islám) považují Jeruzalém za “Svaté město”. Snad žádné jiné město nemá tak barvitou a složitou historii, atmosféra města je skutečně nepopsatelná. Odpoledne návštěva vinařství Tzora v samotném srdci Judských hor, po kterých se pnuly vinice již po tisíce let. Ochutnávka těchto excelentních vín. Večeře. Nocleh v Jeruzalémě.

6. den

JERUZALÉM – QUMRÁN – MASSADA – EIN BOKEK

Snídaně. Odjezd z Jeruzaléma Judskou pouští k Mrtvému moři. Zastávka v Qumránu. Zde byly objeveny svitky biblických textů Starého zákona. Prohlídka pouštní pevnosti Massada, kterou nechal vybudovat král Herodes Veliký. K této pevnosti pojedete kabinkovou lanovkou. Z Massady je krásný výhled na Mrtvé moře. Odjezd do lázeňského střediska Ein Bokeku, koupání v léčivém Mrtvém moři. Večeře. Nocleh v Ein Bokeku.

7. den

EIN BOKEK – EILAT

Snídaně. Volné dopoledne, možnost koupání v Mrtvém moři. Prostředí Mrtvého moře (408 metrů pod úrovní světového oceánu, nejníže položené místo na naší planetě) s vodou plnou minerálů, se sluncem bez škodlivého záření a s ovzduším bohatým na kyslík se osvědčilo při léčbě mnoha kožních, revmatických, dýchacích a svalových chorob. Na plážích je k dispozici černé léčivé bahno, které pomáhá při léčbě některých kožních onemocnění. Odjezd z Ein Bokeku přes Negevskou poušť do Eilatu k Rudému moři. Večer možnost koupání v Rudém moři. Večeře. Nocleh v Eilatu.

8. den

EILAT, FAKULTATIVNÍ VÝLET DO PETRY (JORDÁNSKO)

Snídaně. Pobyt v Eilatu, nejznámějším izraelském letovisku na břehu Rudého moře, volný program. Tento den vám nabízíme fakultativní celodenní výlet do Petry, jordánského světoznámého skalního města. Petra je úchvatným městem, jedná se o naprosto unikátní komplex skalních chrámů, které jsou vytesány ve skalách. Kaňonem Wadi Siq vejdete do Petry, jednoho ze sedmi novodobých divů světa. Město bylo vytesáno před více než 2.000 lety do růžového pískovce. Po zhlédnutí nejvýznamnějších památek v Petře vás čeká oběd v restauraci. Večer přejezd hraničního přechodu a odjezd do hotelu v Eilatu. Večeře. Nocleh v Eilatu.

9. den

EILAT

Snídaně. Volný program v Eilatu, koupání a odpočinek u Rudého moře, možnost fakultativních výletů (fakultativní prohlídka Podmořské observatoře a Delfíního útesu). Večeře. Nocleh v Eilatu.

10. den

EILAT – JAFFA – TEL AVIV

Snídaně. Odjezd z Eilatu do Jaffy přes Negevskou poušť, cestou pohled na kráter Mitzpe Ramon. Prohlídka starobylé Jaffy, která leží pouhých 5 km od Tel Avivu. Okružní jízda po Tel Avivu, který se nachází na břehu Středozemního moře. Jméno Tel Aviv znamená v hebrejštině kopec (tel) a jaro (aviv). Možnost koupání ve Středozemním moři. Večeře. Nocleh v Tel Avivu.

11. den

TEL AVIV – PRAHA

Transfer na letiště, odlet z Tel Avivu do Prahy. Přílet do Prahy.

Letecké spojení, letenky a časy letů

Letecké spojení je zajištěno na letu Praha – Tel Aviv – Praha se společností Travel Service. Letenky, časy odletů a příletů, včetně veškerých pokynů k odletu Vám budou doručeny cca 7 dní před odletem.

Cena zahrnuje

Leteckou dopravu Praha – Tel Aviv – Praha, dopravu klimatizovaným busem dle programu zájezdu, 10x nocleh v hotelech 3* ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím a polopenzí, česky, anglicky a hebrejsky mluvícího průvodce, vstupy dle programu.

Cena nezahrnuje

Fakultativní služby a výlety, komplexní cestovní pojištění, (pojištění je nedílnou součástí pobytu), vízum do Jordánska (60 USD), hraniční taxy s Jordánskem (65 USD), spropitné, parkovné.

Další informace

Místní měnaEuro
Vstupní formalityHraniční taxy
OdletPraha
Doba letu5 hodin
Spolupráce s CKESO travel

Objednat pobyt

Objednejte si úžasný pobyt IZRAEL (2018) a prožijte skvělou dovolenou.
CHCI INFORMACE O VZDĚLÁVACÍCH POBYTECH

CHCI INFORMACE O VZDĚLÁVACÍCH POBYTECH

Získejte nejnovější informace do e-mailu, anebo tištěný katalog zdarma na vyžádání. 

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This