(+420) 412 384 013 ; (+420) 737 268 830 info@meditravel.cz

KORSIKA, SARDINIE (2022)

Termín: 28.08.2022 — 04.09.2022

Naše mínění

Vydejte se s námi za historickými památkami a přírodními krásami francouzského “Napoleonova” ostrova Korsiky a italského ostrova Sardinie.

Korsika je právem nazývána „pohořím v moři“. Najdeme zde hluboko rozeklaná, ostrá a divoká pohoří, skalní věže, křišťálově čistá jezera, ale i rozsáhlé lesy, malebné zátoky a dlouhé kilometry písečných pláží. Dravé řeky a horské potoky zde tvoří hluboké kaňony, soutěsky, kaskády a vodopády. Snad nikde jinde nevytvořila příroda na tak malém území tolik zázraků, jako zde.

Sardinie je druhým největším italským ostrovem. Leží v západním Středomoří na půli cesty mezi Evropou a Afrikou, kde na severu je od francouzské Korsiky oddělena jen úzkým Bonifáckým průlivem. Ostrov je obklopen řadou menších či větších ostrůvků, kdy mezi jedny z nejznámějších patří souostroví La Maddalena se svými úchvatnými plážemi s jemným bílým pískem. Průzračné moře s podmořským životem, řadu historií prodchnutých městeček, ojedinělou kulturu místních obyvatel, tradici pěstování korkového dubu, pěstování a produkci světoznámých vín, výrobu hořkosladkého likéru Mirto, to vše a ještě více nalezneme na Sardinii.

Doprovod31 990 Kč
Školné s pobytem36 990 Kč
Letištní taxy a palivové poplatky (k 31. 3. 2022 - může se měnit). Letištní taxy se počítají k doprovodu, školnému s pobytem a všem dětským cenám.7 990 Kč
Příplatek za jednolůžkový pokoj9 990 Kč
Příplatek za 7 večeří3 490 Kč

Celková cena s letištními poplatky je pro doprovod 39.980 Kč, pro školné 44.980 Kč (nezahrnuje ostatní příplatky). Letištní taxa je nedílnou součástí i dětské ceny. Změna programu i cen vyhrazena – v závislosti na okolnostech, místních specifikacích a počtu účastníků.

Na co se můžete těšit

  1. Příroda, moře, památky
  2. Dvě středomořské perly
  3. Ubytování ve 4* hotelech

POPIS POBYTU

ODBORNÁ NÁPLŇ

  • Přednáška na aktuální téma I
  • Přednáška na aktuální téma II
  • Aktuální problematika místní stomatologie
  • Odborný diskusní seminář na místní klinice
  • Funkčnost a ekonomické principy místní stomatologie
  • Vzdělávací pobyt je registrován na Doctor´s Guide Congress Resource Centre ( docguide.com)

Trasa zájezdu

Praha – Bastia – Corte – Calanche – Porto – Ajjaccio – Bonifacio – Santa Teresa – Porto Cervo – Palau – La Maddalena – Castelsardo – Alghero – Sinis – San Salvatore – Su Nuraxi – Cagliari – Praha

Program pobytu

 

1. den

Odlet z Prahy do Itálie, dle aktuálního letového řádu a časových možností přejezd do Pisy k prohlídce města – šikmá věž, dóm a baptisterium na Campo dei Miracoli, transfer do hotelu, ubytování, fakultativně večeře.

2. den

Ráno odjezd do přístavu a nalodění na trajekt na Korsiku, cca čtyřhodinová plavba Ligurským mořem do korsické Bastie. V poledních hodinách připlutí do Bastie, vylodění, pěší prohlídka Bastie s průvodcem – přístav, náměstí St-Nicolas, radniční náměstí, kostel St-Jean-Baptiste vévodící starému přístavu, citadela ze 16. století. Odpoledne odjezd autokarem na západní pobřeží Korsiky, cestou zastávka v Corte – prohlídka srdce Korsiky, jediné větší vnitrozemské město s hradem stojícím na vysoké skále. Ubytování, fakultativně večeře.

3. den

Po snídani celodenní výlet do oblasti národního parku Calanche – nejkrásnější část ostrova s „červenými“ útesy a romantickými zálivy s malými plážemi (UNESCO), Porto – zastávka k prohlídce městečka v portském zálivu, volno k odpočinku a koupání, odjezd na ubytování, fakultativně večeře.

4. den

Ranní odjezd do Ajjaccia, hlavního města Korsiky, rodného města Napoleona, odpoledne přejezd na nejjižnější bod ostrova do Bonifacia, korsického „Gibraltaru“, tyčícího se na vápencových skalách nad mořem – prohlídka města s průvodcem – schodiště krále Aragonského, gotický kostel v areálu citadely, staré město, v podvečerních hodinách trajekt lodí na Sardinii do přístavu Santa Teresa, vylodění, odjezd na ubytování, fakultativně večeře.

5. den

Celodenní výlet na Smaragdové pobřeží – jedna z nejlepších a nejluxusnějších rekreačních oblastí Středomoří nesoucí název odvozený od nádherných barev moře – Porto Cervo – prohlídka metropole oblasti s jedním z nejhezčích přístavů Středomoří s pohádkovými plachetnicemi či luxusními jachtami, oblíbené středisko světových celebrit, přístavní město Palau s pevností s jedinečným výhledem na moře, odjezd lodí z města na jediný trvale obydlený ostrov stejnojmenného souostroví La Maddalena, národní park unikátních kamenných útvarů, prohlídka města s Piazza del Comando, kostelem Maří Magdalény s dary admirála Nelsona, návrat na Sardinii, návrat do hotelu, ubytování, fakultativně večeře.

6. den

Ráno odjezd podél pobřeží Costa Paradiso (s případnou možností koupání) do oblíbeného turistického střediska Castelsardo – městečko vystavěné vysoko na skále nad mořem se zbytky hradeb a hradem z 12. století, prohlídka města s řadou historických památek, středověkými uličkami, obchody s ručně vyráběnými suvenýry místní produkce, katedrála San Antonio Abate, kostel Santa Maria delle Grazie, volno. Přejezd do jednoho z nejkrásnějších sardinských měst Alghero, sardinské Barcelony, města korálových šperků – procházka po dochovalém opevnění města s výhledy na Capo Caccia, katedrála a kostel San Francesco, nejkrásnější ukázky katalánské architektury na Sardinii. Ubytování v oblasti Oristana, fakultativně večeře.

7. den

Po snídani odjezd na poloostrov Sinis, návštěva starověkého města Tharros, památky na féničany, kartagince a římany – lázně, chrámy, aréna, nekropole. Kostel San Giovanni di Sinis, nejstarší ranně křesťanský kostel na ostrově. Krátká zastávka v poutní vesnici San Salvatore, která sloužila jako kulisy pro italské spagetti westerny, přejezd do vesničky Barumini, v jejíž blízkosti se nachází nejvýznamnější prehistorické sídlo Su Nuraxi sestávající z nuragů – masivních věžovitých staveb ostrovní kultury z doby bronzové a železné, odjezd do Cagliari – návštěva správního střediska Sardinie s řadou historických památek – amfiteátr z dob římských, královská zbrojnice, pisánské věže, katedrála, bastion San Remi, prohlídka města, ubytování v oblasti, večeře.

8. den

Dle časových možností individuální volno v Cagliari na návštěvu muzeí, galerií a nákupy. Transfer na letiště a odlet do Prahy.

Program pobytu se může mírně změnit v závislosti na okolnostech a místních specifikacích.

Letecké spojení, letenky a časy letů

Letenky, časy odletů a příletů, včetně veškerých pokynů k odletu Vám budou doručeny cca 10 dní před odletem.

Cena zahrnuje

Leteckou dopravu, dopravu klimatizovaným autokarem po celé trase zájezdu, trajekty uvedené v programu, 7 noclehů v hotelu 4* ve dvoulůžkových pokojích se snídaní, průvodce, zákonné pojištění

Cena nezahrnuje

Vstupy do památkových objektů, 7x večeři, pobytovou taxu 2–6 euro/ osoba/ noc splatnou v hotelu na místě, spropitné, cestovní pojištění včetně připojištění proti stornu (pojištění je nedílnou součástí pobytu), případné parkovné v Praze, nebo ubytování před či po odletu v Praze.

Další informace

Místní měnaEuro
Vstupní formalityBezvízový styk
Doba letu2 hodiny
Časový posun 0 hodin
Spolupráce s CKČedok

Objednat pobyt

Objednejte si úžasný pobyt KORSIKA, SARDINIE (2022) a prožijte skvělou dovolenou.
CHCI INFORMACE O VZDĚLÁVACÍCH POBYTECH

CHCI INFORMACE O VZDĚLÁVACÍCH POBYTECH

Získejte nejnovější informace do e-mailu, anebo tištěný katalog zdarma na vyžádání. 

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This