(+420) 412 384 013 ; (+420) 737 268 830 info@meditravel.cz

SICÍLIE (2023)

Termín: 16.06.2023 — 23.06.2023

Naše mínění

Sicílie je jedinečná. Přitahuje návštěvníky nejen překrásnou přírodou, nádhernými plážemi a čistým mořem s dobrou viditelností. Přitahuje krásou svých pobřežních letovisek, krásou svých historických měst plných krásných památek na různé dobyvatele, kteří jí vtiskli svou tvář. Na Sicílii se vystřídali Féničané, Řekové, Kartaginci, Římané, Normané, Štaufové, španělští vládci, Habsburkové a další. Všichni přišli s něčím svým a jako výsledek nakonec vznikla dnešní Sicílie. Ostrov je chudší než sever země, ale pro milovníky historie, kultury či umění hotový ráj na zemi.
Vydejte se tedy s námi za poznáním Syrakus s neuvěřitelně velkým množstvím památek a historických míst, Agrigenta, s krásnými řeckými chrámy, nebo Palerma s jeho úzkými uličkami.

Doprovod19 990 Kč
Školné s pobytem24 990 Kč
Letištní taxy a palivové poplatky (k 1. 1. 2023 - může se měnit). Letištní taxy se počítají k doprovodu, školnému s pobytem a všem dětským cenám.8 990 Kč
Příplatek za jednolůžkový pokoj7 990 Kč
Prodloužení pobytu v Cataniina doptání
+ Povinný poplatek v Itálii místnímu průvodci210 €

Celková cena s letištními poplatky je pro doprovod 28.980 Kč, pro školné 33.980 Kč (nezahrnuje ostatní příplatky). Letištní taxa je nedílnou součástí i dětské ceny. Změna programu i cen vyhrazena – v závislosti na okolnostech, místních specifikacích a počtu účastníků.

Na co se můžete těšit

  1. Krásný okruh po ostrově
  2. Taormina – perla Sicílie

POPIS POBYTU

ODBORNÁ NÁPLŇ

  • Přednáška Funkčnost a ekonomické principy místního zdravotnictví
  • Exkurze místního zdravotnického zařízení a diskuse s místními zdravotníky
  • Samostudium odborné literatury

Trasa zájezdu

Palermo / Monreale / Trapani / Marsala/ Agrigento / Syrakusy / Etna / Taormina / Messina / Cefalu

Program pobytu

 

1. den

Odlet na Sicílii. Transfer do hotelu. Ubytování. Volný čas. Večeře, nocleh.

2. den

Snídaně. Návštěva PALERMA, hlavního města Sicílie; překrásná poloha na úpatí kopce Monte Pellegrino, exotická směs evropské a orientální kultury. Architektura Palerma ukazuje arabské, normanské, barokní a secesní vlivy. Během prohlídky můžete mimo jiné vidět: velkolepou katedrálu. Vzhledem k době svého vzniku, přestaveb a provedených renovací se katedrála vyznačuje nádhernou kombinací mnoha architektonických stylů. Dále pak nejznámější fontány Palerma s třípatrovou Fontánou hanby. Na prohlídkové trase je také náměstí Piazza Bellini se zajímavými normansko-saracénskými památkami. Slavné katakomby v kapucínském klášteře s mumiemi mnichů a laiků, Palatinská kaple. Přejezd do MONREALE. Návštěva katedrály s nádhernými mozaikami – nejvýraznější dílo sicilsko-normanského umění. Návrat do hotelu, volný čas. Večeře, nocleh.

3. den

Snídaně. Přejezd do TRAPANI, města ležícího na soutoku Tyrhénského a Středozemního moře. Založena v dávných dobách, potěší svým starým městem. Projděte se městem plným architektonických skvostů, jako je Palazzo Cavarretta. Přejezd do solných pánví, které jsou jedním ze symbolů ostrova, kde se v procesu odpařování vody stále získává mořská sůl. Jsou zde charakteristické větrné mlýny s červenými střechami, které jsou často k vidění na pohlednicích. Přejezd do MARSALI, okouzlujícího města známého svými vinicemi a krásnými plážemi. Volný čas. Transfer do hotelu, ubytování, večeře, nocleh.

4. den

Snídaně a transfer do AGRIGENTA. Návštěva Údolí chrámů, jednoho z nejvýznamnějších archeologických nalezišť ve Středomoří. Údolí se rozkládá na ploše téměř 2000 hektarů a je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO. Většina budov shromážděných na tomto místě pochází z 5. století př. n. l. a můžete mezi nimi najít pozůstatky Hérinho chrámu, Héraklova chrámu a mnoha dalších míst uctívání. Přejezd na PIAZZA ARMERINA a návštěva slavné římské vily o rozloze cca. 3 500 m², kde ve více než 40 pokojích jsou nádherné mozaikové podlahy s jedinečným tématem a kvalitou zpracování. Nejznámější mozaiky jsou tzv. dívky v bikinách. Transfer do hotelu, ubytování, večeře, nocleh.

5. den

Snídaně. Prohlídka NOTA. Projděte se městem proslulým nádhernou barokní architekturou paláců a kostelů: Porta Reale, kostel San Francesco, náměstí dokonalých proporcí s Chiesa Madre a impozantními paláci. Přejezd do Syrakus. Prohlídka: staré město s náměstím Piazza del Duomo, pramen Arethusa, řecké divadlo s nádherným výhledem na moře, Latomia del Paradiso s jeskyní zvanou Dionýsovo ucho. Transfer do hotelu, ubytování, večeře, nocleh.

6. den

Snídaně. Přesun k ETNĚ. Etna, která dominuje východnímu pobřeží Sicílie, je nejvyšší aktivní sopkou v Evropě (3340 m nad mořem). Přesun autokarem na parkoviště ve výšce kráterů Silvestri (cca 1800 m n. m.). Pro zájemce (za příplatek cca 85 euro na místě) jízda džípem do nadmořské výšky 2900 mnm.
Přejezd do TAORMINY. Návštěva Teatro Greco, malebné ruiny antického divadla. Procházka po Corso Umberto na Piazza IX Aprile s vyhlídkovou terasou s výhledem na Etnu a záliv. Transfer do hotelu, ubytování, večeře, nocleh.

7. den

Snídaně. Odjezd do MESSINY, která se nachází v malebném Messinském průlivu. V průběhu staletí bylo město třikrát přestavěno z ruin. Procházka po půvabném centru, při které si prohlédnete Katedrální náměstí z 12. století, katedrálu a zvonici zakončenou jedním z největších orlojů na světě. Za vidění stojí Orionova fontána na Katedrálním náměstí, Piazza del Catalani a nedaleký kostel Santissima Annunziata dei Catalani. Volný čas k odpočinku v jedné z místních kaváren. Dále pak pokračujeme v programu k Neptunově fontáně na náměstí Unita d‘Italia, odkud můžete obdivovat panorama přístavu s Fort Di San Salvatore a jeho 60 m sloupem korunovaným postavou Madonny della Lettera – patronky
a ochránkyně města. Poté přejezd do Cefalu, zvaného Perla Tyrhénského moře a ležící na úpatí mohutné skály La Rocca. Procházka do centra města s jeho nejznámější památkou – monumentální katedrálou z 12. století, kterou postavil normanský král Roger. Volný čas. Transfer do hotelu, ubytování, večeře, nocleh.

8. den

Snídaně, transfer na letiště a odlet do ČR.

Program pobytu se může mírně změnit v závislosti na okolnostech a místních specifikacích.

Letecké spojení, letenky a časy letů

Letenky, časy odletů a příletů, včetně veškerých pokynů k odletu Vám budou doručeny cca 10 dní před odletem.

Cena zahrnuje

Letenku Praha – Palermo – Praha s přestupy, 7 noclehů v hotelu 3* a 3*+ na okruhu s polopenzí, výlet pod Etnu (1.800 m.n.m.), transfer, dopravu luxusním autokarem po trase zájezdu, českého průvodce po celou dobu pobytu, cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje

Služby místního průvodce cca 210 €/ osoba, vstupy do památkových objektů, pobytové taxy splatné na hotelu, pojištění vč, připojištění proti stornu (připojištění je nedílnou součástí pobytu).

Další informace

Místní měnaEuro
Vstupní formalityBezvízový styk
Doba letu2 hodiny
Časový posun 0 hodin
Spolupráce s CKČedok

Objednat pobyt

Objednejte si úžasný pobyt SICÍLIE (2023) a prožijte skvělou dovolenou.
CHCI INFORMACE O VZDĚLÁVACÍCH POBYTECH

CHCI INFORMACE O VZDĚLÁVACÍCH POBYTECH

Získejte nejnovější informace do e-mailu, anebo tištěný katalog zdarma na vyžádání. 

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This