(+420) 412 384 013 ; (+420) 737 268 830 info@meditravel.cz

SKOTSKO + ORKNEJE A SKYE (2017)

Termín: 24.07.2017 — 31.07.2017

Naše mínění

Čeká nás putování do míst, kde slunce oživuje tajemnými obrazy nezvykle drsnou atmosféru severu. Budeme pátrat po Lochnesské příšeře, čekají nás muži v sukních, skotská muzika, krásná příroda, výstup na nejvyšší horu britských ostrovů, úchvatný ostrov Skye, proslulý nádhernou horskou scenérií, nad kterou se velmi rychle střídá sluníčko, mraky, mlha či déšť a dotváří tak typický charakter skotských ostrovů i drsné Orkneje s nejzachovalejšími neolitickými památkami v Evropě. Dále samozřejmě historická města, hrady a zámky, proslulé katedrály a samozřejmě ochutnáme i pravou skotskou whisky.

Doprovod37990
Školné s pobytem42990
Letištní taxy a palivové poplatky (k 31.5. 2016 - může se měnit)5990
Příplatek za jednolůžkový pokoj10990
Příplatek za večeře5390
Parkovné - GO parking800

Na co se můžete těšit

  1. Mystická krajina.
  2. Orkneje a Skye.
  3. Města, jezera, lesy.

POPIS POBYTU

ODBORNÁ NÁPLŇ

  • Přednáška na aktuální téma I
  • Aktuální problematika místního zdravotnictví
  • Odborný diskusní seminář na místní klinice
  • Zdravotní systém a financování místního zdravotnictví

1. den

ODLET Z PRAHY, EDINBURGH

Odlet z Prahy. Přejezd na ubytování v Edinburghu nebo jeho okolí, volno, při dobrých časových možnostech návštěva centra města, kde se zastavíme na hradě a projdeme městem po Královské míli, na níž se nachází katedrála St. Giles a na jejím konci skotská rezidence britské královny, palác Holyroode. Odjezd do místa ubytování, nocleh.

 

2. den

BLAIR ATHOL – INVERNESS – THURSO

Po snídani odjedeme na prohlídku nádherného zámku Blair Athol s překrásným okolím, odkud budeme pokračovat do jedné z četných skotských palíren whisky, kde originální whisky můžeme nejen ochutnat, ale i zakoupit. Následuje zastávka v Inverness a poté jízda typickou skotskou krajinou s pastvinami a kamennými zídkami do Thursa. Při dobrých časových možnostech zastávka u hradu Dunrobin, který je po architektonické stránce jedním z nejzajímavějších hradů Skotska. Ubytování v okolí, nocleh.

3. den

ORKNEJE

Výjimečný den, kdy se po snídani vydáme k trajektu na Orkneje, skupinu 17 ostrovů a desítek skalisek v Severním moři. Podnebí je tu drsné, ale přesto to bylo místo obydlené už v prehistorii. Po 45 minutové plavbě si na ostrovech prohlédneme několik lokalit UNESCO, mj. neolitické sídliště Skara Brae, Ring of Brodgar – sluneční kruh vyskládaný ze vztyčených kamenů a ohromující menhiry u vesnice Stennes. Krátce zastavíme i v Kirkwalu, hlavním městě ostrovů s normanskou katedrálou, Stromnes – nejvýznamnější přístav s Italskou kaplí, postavenou válečnými zajatci za II. světové války. Návrat do místa ubytování, večeře, nocleh. V případě špatného počasí či změny plavebního řádu trajektů si vyhrazujeme právo s ohledem na tyto skutečnosti program tohoto dne upravit.

4. den

INVERNESS – DUMNADROCHIT – LOCH NESS – PORT AUGUSTUS

Po snídani se vracíme podél romantického pobřeží k Inverness do Dumnadrochitu, kde krátce zastavíme. Dalším jezerem je dodnes tajemné Loch Ness. Prohlídka hradu Urquart s nejtypičtějším výhledem na jezero. Pokračujeme k pěti zdymadlům na Kaledonském průplavu, vždy plném motorových člunů i plachetnic. Port Augustus- zastávka v městečku s opatstvím na břehu jezera, možnost projížďky po jezeře, volno, odjezd na ubytování

5. den

OSTROV SKYE – DUNVEGAN – PORTREE – FORT WILIAM

Po snídani celodenní výlet na ostrov Skye s nezapomenutelným přírodními scenériemi, hrad Dunvegan, přejezd do hlavního města Portree – prohlídka, volno, návrat na pevninu,  s krátkou zastávkou  u nejpůsobivějšího skotského hradu Eilan Donana Castle, odjezd na ubytování okolí Fort Wiliam.

6. den

LOCH LINHE – OBAN – LOCH LOMOND – GLASGOW

Nádhernou krajinou podél Loch Linhe dojedeme do romantického přístavního města Oban, při dobrých časových možnostech návštěva destillerie. Panoramatickou silnicí přes Brander Pass a kolem největšího skotského jezera Loch Lomond dojedeme do Glasgow. Ubytování, nocleh.

7. den

GLASGOW – STIRLING – FALKIRK – EDINBURGH

Krátká prohlídka Glasgow, města s katedrálou sv.Munga, která je nejkrásnější stavbou svého druhu ve Skotsku. Dále navštívíme malebné náměstí plné soch slavných osobností, kterému vévodí monumentální radnice. Pokračujeme k návštěvě hradu Stirling, který je nádhernou ukázkou renesančního umění ve Skotsku. Navštívíme též Falkirk, místo, které se může pochlubit zajímavou technickou památkou – rotačním lodním výtahem. Cestou návštěva Linlithgow Palace, původně oblíbená královská rezidence panovníků z rodu Stewart byla budovaná od 14. století, žila zde i skotská královna Marie. Tento den zakončíme v Edinburghu. Ubytování, nocleh.

 

8. den

EDINBURGH, ODLET DO PRAHY

Po snídani s ohledem na letový řád transfer na letiště, dokončení programu z prvního dne, příp. další prohlídky (návštěva Rosslynské kaple) a odlet do Prahy.
Program okruhu se může mírně změnit v závislosti na okolnostech a místních specifikacích.

 

Cena zahrnuje

Letenku, 7 noclehů v hotelech 3* se snídaní, dopravu luxusním busem, českého průvodce, vstupy

Cena nezahrnuje

Vstupy do památkových objektů, příplatek za večeře, lodní výlety, cestovní pojištění, včetně připojištění proti stornu 690 Kč (pojištění je nedílnou součástí pobytu), parkovné.

Další informace

Místní měnaLibra
Vstupní formalityBezvízový styk
Odlet Praha
Časový posun-1 hodin

Objednat pobyt

Objednejte si úžasný pobyt SKOTSKO + ORKNEJE A SKYE (2017) a prožijte skvělou dovolenou.
CHCI INFORMACE O VZDĚLÁVACÍCH POBYTECH

CHCI INFORMACE O VZDĚLÁVACÍCH POBYTECH

Získejte nejnovější informace do e-mailu, anebo tištěný katalog zdarma na vyžádání. 

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This